Om os

Vi er en gruppe borgere som bor tæt på Strandvejen eller bruger Strandvejens aktraktive natur til afslapning og motion.

Det åbne vand ved Strandvejen giver stor variation ved forskelligt vejrlig, når man opholder sig langs Strandvejen. 

Vi er imod den nye helhedsplan for Tangkrogen som bl.a. betyder opfyldning af bugten fra fiskebådene til lidt før Oddervejen går fra Strandvejen. Kystlinien flyttes mange 100 meter ud i bugten.

Vi føler at Strandvejen aldrig vi blive det samme, med en grøn plæne eller grusplads til events. Vi ønsker at fastholde den flotte natur som vi ved mange elsker og som er en del at Aarhus bys DNA.

Kommunens helhedsplan ønsker området med de røde streger omdannet til græs, havn og rensningsanlæg. Ca. en halvering af strækningen med vand langs siden
Kommunens helhedsplan ønsker området med de røde streger omdannet til græs, havn og rensningsanlæg. Ca. en halvering af strækningen med vand langs siden

Læs kommunes hørringshæfte om helhedsplanen. Hæftet beskæftiger sig desværre meget lidt om den rekreative værdi af Strandvejen, men fortæller mere om hvordan kommunen får løst nogle problemer omkring rensningsanlæg og behovet for et større event område til bl.a. koncerter.

Læs høringshæftet her

Hvis du er enig med os, at løsningen er dårlig, benyt linket nedenfor og skriv under på protesten.

Støt bevarelsen af Strandvejen og modstanden mod opfyldning af bugten via linken nedenfor.

https://www.skrivunder.net/bevar_strandvejen_aarhus - SLUT

NYT:

Underskriftsindsamlingen er afsluttet og protesten mod fjernelse af 400 - 500 meter kystlinie langs Strandvejen er overgivet til Aarhus kommune, som den 15. september 2017 har kvitteret for modtagelsen af underskrifterne. 

Der har været mange gode kommentar som ligeledes er medsendt til Kommunen som høringssvar. 

Primo 2018 skal Aarhus byråd igen behandle høringen med de indkomne høringssvar. 


En stor del af denne kystlinie erstattes af græs
En stor del af denne kystlinie erstattes af græs
Når kystlinien er flyttet vil halvdelen af den nuværende Strandvej med kystlinie se således ud.
Når kystlinien er flyttet vil halvdelen af den nuværende Strandvej med kystlinie se således ud.

Alternativ løsning

Vi ønsker gerne input fra jer, med jeres løsningsforslag via vores mail.

Vi har dog nogle alternativer til kommunens helhedsplan.

Udvidelsen af Marselisborg Havn har allerede i dag en plan fra den gamle helhedsplan, hvor de kan udvide havnen uden for den nuværende havn og nord på. Denne eksisterende plan ønsker vi fastholdt.

Hvad angår rensningsanlægget var den gamle plan også en udvidelse nord for Marselisborg havn. Man ønsker nu en større udvidelse, og vores forslag er at man tager et stykke af havnen og gendanner den gamle vej uden om rensningsanlægget. Anlægget får en lille udvidelse ud i bugten og bruger container pladsen og et areal bag denne op mod Havnehuset, således at planerne for rensninganlægget kan gennemføres.

Tangkrogen og eventpladsen bevares som i dag til mindre event og sportsbegivenheder. Der laves en ny eventplads i forbindelse med letbanen evt. ud mod E45 ved Brabrand eller kommunens ide om en eventplads ved Eskelund. Samtidig kan der oprettes en multi-hal til større koncerner der. Transportmæssigt giver det en større værdi at arealet ligget let tilgængeligt. En placering tæt på den nye Letbane ville give en stor gevist for en sådan eventplads.